Wat doet Client First Finance?

Voor wie?

Client First Finance richt zich primair op particulieren met een vermogen vanaf
€ 5 miljoen. Dit vermogen kan vrij belegbaar zijn, maar evengoed besloten liggen in onroerend goed of in (aandelen van) een onderneming.

Financiële dienstverlening

Client First Finance verleent een zeer hoge graad van persoonlijke financiële dienstverlening. Daarin neemt zij het volledige spectrum voor haar rekening; daar waar onafhankelijke vermogensbeheerders zich vaak beperken tot asset management, biedt CFF ook ondersteuning bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag of het zoeken naar de best passende depositovorm.

Een transparant verdienmodel

Client First Finance kent geen concurrentie. Of althans: er bestaan geen andere organisaties die exact hetzelfde doen. In tegenstelling tot wat u gewend bent bij banken en verzekeraars is Client First Finance volledig onafhankelijk in haar denken en doen. Ons verdienmodel onderstreept de onafhankelijkheid van Client First Finance. Wij accepteren geen enkele vorm van beloning van leveranciers. Doorvergoedingen vinden dus niet plaats.

No-cure-no-pay

Door onafhankelijke vermogensbeheerders wordt vaak een percentage over het vermogen als fee gerekend. Client First Finance hanteert een no-cure-no–pay insteek. U betaalt alleen als u feitelijk voordeel heeft behaald.

Meer informatie ontvangen?